Mở cửa 8:00-17:00: Thứ 2 - Thứ 6

Dịch vụ Chính Phủ điện tử

Hành chính Một cửa điện tử

Cải cách hành chính theo cơ chế một cửa là định hướng cơ bản mà Việt Nam đặt ra nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ quan nhà nước, giảm tải cho bộ máy hành chính công, đồng thời trá...

Đọc tiếp

Cổng thông tin điện tử

Cổng thông tin điện tử – Portal là điểm truy cập tập trung và duy nhất; tích hợp các kênh thông tin dịch vụ, ứng dụng; là một sản phẩm hệ thống phần mềm được phát triển dựa trên một sản phẩm phần ...

Đọc tiếp
hotline