Mở cửa 8:00-17:00: Thứ 2 - Thứ 6

Dịch vụ Chính Phủ điện tử

Hành chính Một cửa điện tử

BeGate là hệ thống một cửa điện tử dịch vụ công cấp độ 4: toàn bộ thủ tục hành chính được làm trên môi trường internet, sau khi người dùng thanh toán thông qua cổng thanh toán quốc gia napas, ...

Đọc tiếp

Cổng thông tin điện tử

BePortal là giải pháp cho phép Cơ quan Chính quyền, doanh nghiệp tạo ra một đầu mối trực tuyến duy nhất cho mọi đối tượng: + Tiếp cận tới toàn bộ các đơn vị trực thuộc cấp quản lý của Cơ ...

Đọc tiếp
hotline