Mở cửa 8:00-17:00: Thứ 2 - Thứ 6

MK Tech là một đơn vị thành viên của BigOne chuyên cung cấp dịch vụ phát triển, gia công phần mềm từ bảo trì đến phát triển các ứng dụng, phần mềm một cách toàn diện. Các sản phẩm và giải pháp do MK Tech triển khai được đảm bảo mức độ an toàn cao, có khả năng mở rộng, mang lại sự hài lòng về chất lượng và thỏa mãn về tiết kiệm chi phí.

Kế thừa thế mạnh về nguồn nhân lực cũng như nền tảng công nghệ của BigOne, MK Tech từng bước khẳng định là sự lựa chọn tối ưu đối với những khách hàng quốc tế có nhu cầu phát triển và gia công các dự án phần mềm và CNTT tại Việt Nam.

1.Dịch vụ Phát triển – Bảo trì phần mềm

Chúng tôi nhận ủy thác phát triển bảo trì, bổ sung tính năng vào phần mềm cũng như phát triển mới phần mềm sản xuất, phát triển mới phần mềm trong hệ thống nghiệp vụ nội bộ doanh nghiệp.

Đặc trưng

• Đối với phát triển mới, bổ sung tính năng, chúng tôi sẽ ước tính công việc dựa trên định nghĩa về sản phẩm, những mong muốn, yêu cầu (tài liệu) mà Khách hàng cung cấp.
• Đối với xử lý bảo trì, chúng tôi sẽ ước tính công số theo thời gian và số người sau khi Khách hàng chốt khối lượng.
• Dịch vụ này nếu được áp dụng cho những dự án định phát triển/vận hành trung hoặc dài kỳ thì sẽ đem lại hiệu quả cao.

Ưu điểm của dịch vụ

• Chi phí nhân công rẻ hơn Mỹ, Nhật, Hàn.
• Xử lý linh động khi Khách hàng thay đổi mong muốn, yêu cầu.
• Các phương án nâng cao năng suất, quản lý chất lượng sẽ được chia sẻ với Khách hàng hoặc sẽ thực thi theo cơ chế của Khách hàng.
• Sau khi phát triển, các thành viên phát triển sẽ được giữ lại làm tiếp nghiệp vụ bảo trì/vận hành, đảm bảo việc bàn giao nghiệp vụ được thực hiện một cách hiệu quả.

Hình thức hợp đồng đề xuất

• Nếu là phát triển mới/ bổ sung chức năng.
Khâu Định nghĩa mong muốn, Chốt yêu cầu: Ký Hợp đồng nguyên tắc.
Từ khâu Thiết kế chi tiết trở đi: Lấy hợp đồng Nguyên tắc là gốc, sau khi chốt yêu cầu sẽ ký các Phụ lục chi tiết.
• Nếu là phát triển bảo trì thì cần ký hợp đồng bảo trì.

2.Dịch vụ cho thuê nguồn nhân lực

Là dịch vụ duy trì một nhóm kỹ sư phần mềm do Khách hàng trực tiếp quản lý trong một thời gian nhất định.

 

hotline