Mở cửa 8:00-17:00: Thứ 2 - Thứ 6
BIGONE ONLINE SOFTWARE

Cổng thông tin điện tử

Cổng thông tin điện tử – Portal là điểm truy cập tập trung và duy nhất; tích hợp các kênh thông tin dịch vụ, ứng dụng; là một sản phẩm hệ thống phần mềm được phát triển dựa trên một sản phẩm phần mềm cổng lõi (Portal core), thực hiện trao đổi thông tin, dữ liệu với các hệ thống thông tin, đồng thời thực hiện cung cấp và trao đổi với người sử dụng thông qua một phương thức thống nhất trên nền tảng web tại bất kỳ thời điểm nào và từ bất kỳ đâu.

Tính năng nổi bật

 • Cá nhân hóa và tùy biến
 • Đăng nhập một lần, xác thực và phân quyền
 • Quản lý cổng thông tin và trang thông tin
 • Tích hợp các kênh thông tin
 • Tìm kiếm thông tin
 • Quản trị người sử dụng
 • Thu thập và xuất bản thông tin
 • Sao lưu và phục hồi dữ liệu
 • Nhật ký theo dõi
 • An toàn, bảo mật cổng thông tin
 • Quản trị và biên tập nội dung (CMS)
 • Cung cấp các dịch vụ ứng dụng (dịch vụ hành chính công)
 • Giao lưu trực tuyến
 • Hỏi đáp trực tuyến
 • Góp ý trực tuyến


Hiển thị thông tin theo các  loại thiết bị

 • Quản lý cấu hình
 • Cung cấp các kênh dịch vụ thông tin
 • Tiện ích
Bạn đang xem: Cổng thông tin điện tử
Bài sau
hotline